1) Fast eller mobilt bredband

När du skall skaffa bredband så är ett av de absolut första valen du behöver göra om du skall ha ett mobilt bredband eller ett fast bredband. På den här sidan så går vi igenom deras för- och nackdelar och skillnader.

Fast bredband

Fast bredband är bra för dig som vill ha det absolut bästa och där priset inte är avgörande. Med fast bredband har du möjlighet till de högsta hastigheterna, i skrivande stund över 1000 Mbit/s. Vanligtvis är även fast bredband väldigt stabilt och hastigheterna är vanligtvis inte lika varierande som på mobila bredband.

Är man flera som skall dela på internet så är ofta fast bredband det bästa valet då mobilt bredband helt enkelt inte alltid räcker till i hastighet men även då mobila bredband har begränsningar i surfmängd. Fasta bredband har inga begränsningar och man kan därmed surfa så mycket man önskar.

Mobilt bredband

Mobilt bredband är perfekt för dig som prioriterar lågt pris. Surfar du sällan och lite så kan du ofta klara dig på ett mobilt bredband för under 100-lappen. Surfar du däremot extremt mycket så är det oftast bättre att välja fast bredband då mobila bredband med obegränsade surfmängder ofta är dyra.

Något du bör tänka på med mobilt bredband är att hastigheterna ofta är väldigt varierande beroende på tid på dygnet. Detta beror på att ett mobilt bredband använder sig av mobilmaster och desto fler som surfar på samma mast desto fler är det som delar på mastens totala kapacitet.

En stor fördel med mobila bredband är ofta dock att de är mer driftsäkra. Detta då operatörerna ofta har flera master, dels för 3G och 4G men även då det kan finnas flera 4G-master som täcker in samma område.

Så vad skall man välja?

Är man en person och surfar lagom mycket så anser vi att man bör testa på mobilt bredband. Detta då det är billigare men även bärbart, dvs skall man åka iväg någonstans så kan man lätt ta med det.

Är man 4-6 personer som använder internet ganska mycket och framförallt streamar Viaplay, Netflix och liknande så bör man välja fast bredband. Detta då upplevelsen kommer att bli bättre. Men även då det troligen är billigare eftersom man annars hade behövt välja ett mobilt bredband med obegränsad surf och det helt enkelt ofta är dyrare än ett fast bredband på t.ex. 100 Mbit/s.